Dans- och Cirkushogskolan
2010.01.29

Dans- och Cirkushögskolan

Dans- och Cirkushögskolan ska få nya lokaler på Kungliga Tekniska Högskolans campusområde i Stockholm. En av KTH:s laboratoriehallar byggs om för att rymma utbildning, träning och även uppträdanden i olika cirkusdiscipliner.

Vi har på uppdrag av Akademiska Hus projekterat byggnadsprogram och systemhandlingar under 2009. Akademiska Hus engagerar oss nu på nytt för att rita bygghandlingar inför det byggnadsprojekt som preliminärt kommer att vara avslutat under hösten 2011. 2012 förväntas Cirkus att vara en del av ett numera mycket mångfasetterat campusområde.

Illustration: AIX