2011.11.07

Copperhill nominerat till Träpriset 2012

AIX har sedan 20 år arbetat med utveckling av modern träbyggnadsteknik. I och med 2012 års Träpris är det tredje gången som ett AIX-projekt blir nominerat. 1996 gällde det sporthallen på KTH och 2008 blev träkonstruktionen i Flyinges ridhus nominerat. 2012 har Copperhill Mountain Lodge valts ut som ett av tio nominerade bidrag, av sammanlagt 225 insända bidrag.

I Copperhill är trämaterialet påtagligt i synlig bärande limträstomme, ytskikt i hotellrum och allmänna delar av oregonpinepanel och ramsågad furu. Furugolv av korslimmat massivträ på loftgångar. Exteriören domineras av värmebehandlad samt svart slamfärgsmålad träpanel. Trämaterialet kontrasteras av jämtländsk skiffer i sockelvåning och den magnifika öppna spisen.
Copperhill har projekterats av Richard Tegnér, Lars Johansson, Katja Hillström och Mats Duvnäs i samarbete med den amerikanske arkitekten Peter Bohlin.

Foto: Nic Lehoux

Projekt Copperhill Mountain Lodge

Träpriset