2014.10.10

Copperhill i Domus China Green

Den kinesiska arkitektur- och designtidskriften Domus China GREEN har valt att publicera Copperhill Mountain Lodge i Åre som ett av sex globalt utvalda Green Resorts.  I ett temanummer om hållbart byggande för turistnäringen presenteras AIX samarbete med Peter Bohlin och det amerikanska kontoret Bohlin Cywinsky Jackson. En samverkan som ledde fram till det 2008 invigda hotellet som då med 19 000 kvm och fem våningar var en av Europas största byggnader med trästomme.

Idag vet vi att ett färdigställt trähus innebär ett minst 50 % lägre carbon foot print jämfört med en motsvarande nyuppförd konstruktion i stål och betong. Argument som 2006 fanns med som hypoteser kring miljöhänsyn när projekteringen av Copperhill inleddes.  I en presentation omfattande tio sidor översatt till kinesiska skriver Lars Johansson, AIX, om de möjligheter för resurseffektivitet som ryms i medvetet industriellt träbyggande.  Med utnyttjande av prefabricering hos träindustrin och välplanerade ”just in time”-leveranser från transportsektorn kan man spara energi och även höja kvalitén.  Projekteringen och bygget av Copperhill hade en hög målsättning kring dessa frågor som inte helt infriades beroende på många olika faktorer svåra att förutse.  Men de lärdomar kring dessa frågor som finns i projektet innebär i sig värdefulla kunskaper kring miljö och hållbarhet.

Foto: Nic Lehoux