Cirkus
2009.12.11

Cirkus på Djurgården

Vi är ett av två kontor som bjudits in till parallelluppdrag för en ny scen och förbättrad foajé på Cirkus på Djurgården. Utmaningen innebär att se till verksamhetens behov och samtidigt inte förvanska byggnadsminnet. Vårt förslag bygger på en separat volym för den nya scenen och en generös foajé under mark som även kan användas för den nuvarande cirkussalongen.

Cirkus på Djurgården bygger vidare på en tradition med nöjesliv från 1700-talet och fram till idag. Den nuvarande byggnaden från 1891 är den sjunde permanenta cirkusbyggnaden på Skansenbergets sydsluttning. Cirkusbyggnaden är byggnadsminne enligt kulturminneslagen.

Illustration: AIX