2016.02.23

Byggstart för Universitetshuset i Uppsala

I fredags var det uppstartsmöte för ombyggnaden och renoveringen av Universitetshuset i Uppsala där AIX varit engagerade sedan 1999. Mona Lantzourakis, arkitekt, och Beata Nordenmark, byggnadsantikvarie, höll en uppskattad presentation för de hantverkare och arbetsledare som ska utföra ombyggnaden. Presentationen handlade bland annat om byggnadens historia, komplexiteten i det kommande projektet, kulturhistoriska hänsyn och förhållningssätt. Mona Lantzourakis är husarkitekt för Universitetshuset sedan 2012 och generalkonsult för uppdraget, där mer än 20 expertområden medverkat och med Statens fastighetsverk som byggherre för ombyggnaden.

Uppsala universitetshus är ett statligt byggnadsminne. Byggnaden och parken uppfördes efter ritningar av Theodor Holmgren mellan 1877 och 1887, intill domkyrkan och universitetets första centralbyggnad, Gustavianum. Förhallen är en av den svenska 1800-talsarkitekturens förnämsta rumsskapelser och kröns av tre likformiga glaskupoler. Den halvcirkelformade aulan är byggnadens hjärta och rymmer upp till 2000 personer.

För att verksamheten ska kunna fortsätta i sin byggnad har AIX arbetat med projektering av bland annat tillgänglighetsanpassning, brandsäkerhet och förnyad teknisk utrustning. Vi arbetar även med underhåll av stendetaljer och utsmyckning i fasaderna, invändig dekor och anpassningar som den omfattande verksamheten behöver löpande.

Underhåll görs med traditionella material och metoder, exempelvis byts vittrad fasadsten där allvarliga skador finns mot ny, som bryts och bearbetas på traditionellt sätt. Delar med mindre och ofarliga skador sparas som en del av byggnadens patina. Interiörens fantastiska dekormålningar fästs in och ilagas av konservatorer. Oljefärgsmålade snickerier och väggar retuscheras i första hand och ommålas i vissa fall.

Vi har under tidigare etapper projekterat restaurering av hörsalar och vaktmästeri med bland annat ny fast inredning och återförande av ursprunglig färgsättning.

Renoveringen, som ska vara klar under 2017, gör detta älskade hus än mer levande och besöksvänligt för studenter, föreläsare och allmänhet.