2016.10.21

Byggprocessen lika energikrävande som 50 års drift

Bygg- och anläggningsprocessen för ett nytt flerbostadshus påverkar klimatet ungefär lika mycket som driften under hela dess livslängd. Vi måste bygga mer hållbart, till exempel med trä. Men hur funkar det? Och varför byggs det inte mer i trä trots att förbudet mot flervångingshus i trä togs bort 1994? AIX-medarbetaren och professorn i träbyggnad, Magnus Silfverhielm medverkar i seminarium om träbyggnad på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien den 24/10.