2015.09.25

Business Arena efteråt

Den 16-17:e september genomfördes ett antal innehållsrika presentationer och seminarier på Business Arena i Stockholm. Vi från AIX fäste oss särskilt vid väl formulerade budskap kring vikten av ett ökat offentligt byggande för att tackla frågor kring social hållbarhet.

Vi ser fram mot att bidra till detta genom vårt avtal med Stockholms Stad där vi kommer att arbeta med förnyelsen och utvecklingen av stadens idrottsanläggningar.

Resonemangen kring idrottsanläggningar har länge begränsats till ett ganska snävt fokus med efterfrågan på metoder för att ge snabb respons på önskemål om halltider för det etablerade föreningslivet. Samtidigt redovisas vikande aktivitetssiffror inom den traditionella idrotten. Svårigheten att hålla barn och ungdomar sysselsatta inom föreningarna är idag ett allt mer påtagligt problem. Parallellt pågår debatten om elitinriktning i tidiga åldrar och utsållning av barn från toppade lag. AIX anser att utformningen av idrottsanläggningar och hallarkitektur kan användas för att göra idrott och rekreation mer långsiktigt attraktiv. Satsningen på bra lokaler för breddidrott är ett viktigt offentligt byggande. Rätt utfört bidrar detta till förbättrad folkhälsa och ökad integration.

Foto: AIX arkitekter