2015.02.04

Bok om Nya Hornsberg

Under slutet av 90-talet arbetade Mikael Uppling, AIX Arkitekter, tillsammans med Charlotte Holst, Stockholms Stadsbyggnadskontor, och dåvarande Stadsarkitekt Per Kallstenius med ett program för detaljplanering av nordvästra Kungsholmen i Stockholm.

Resultatet har blivit Nya Hornsberg som till stor del är färdigställt och ett fint exempel på en ny, levande central stadsdel. Charlotte Holst har nu tillsammans med Mats Pemer skrivit en bok om projektet där de beskriver bakgrunden till områdets tillkomst och varför området nu ser ut som det gör. När projektet är slutfört kommer 20000 boende och 35000 arbetande rymmas i Nya Hornsberg. Boken riktar sig både till verksamma i byggbranschen och nyfiken allmänhet och kan då användas som guide vid en rundvandring i stadsdelen. På omslaget ses även vårt projekt Lycksaligheten som färdigställdes under 2010 och bildar stadsfront mot Ulvsundasjön.

För beställning av boken hänvisas till: charlotte.holst@telia.com