2014.09.12

Besök från Colombia

Sveriges ambassadör i Colombia, Marie Andersson de Frutos lotsade den 4 och 5 september en Colombiansk delegation under ett antal innehållsrika studiebesök i Västerås och Stockholm. Delegationens program hade fokus på miljöfrågor och hållbart samhällsbyggande. Besöket är en uppföljning av de kontakter som skapades i samband med UN Habitat, World Urban Forum i Medellin, Colombia, i april där AIX stod bakom utformningen av Sveriges utställning.

AIX deltog tillsammans med bland andra Sveriges Träbyggnadskansli i delegationens program med en presentation av möjligheterna för modern träbyggnadsteknik på Regeringskansliet inbjudna av Landsbygdsdepartementet. Lördagen den 5:e ägnades under AIX ledning åt en visit och brunch tillsammans med Colombias ambassadör i Sverige, Victoriana Mejía Marulanda, på Rosersbergs slott inklusive den av AIX ritade Dressyrhallen på byggnadsminnesområdet samt ett besök i Sundbyberg och de av Folkhem byggda åttavåningsträhusen vid Strandparken. Chefen för Colombias näst största företag EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, har efter besöket i Sverige inlett en diskussion med AIX om ett tänkbart pilotprojekt för introduktion av industriella träbyggnadsmetoder och modern träarkitektur i Colombia.