Bergmancenter
2010.04.20

Bergmancenter på Fårö

Som ett av fyra arkitektkontor har vi blivit inbjudna av Stiftelsen Bergmancenter att lämna förslag på ombyggnad av Fårö Skola. De två byggnader som idag utgör skolan ska byggas om till ett attraktivt Bergmancenter.

Havet och Fårös särpräglade natur är viktiga komponenter i gestaltningen av platsen. Utmaningen är att skapa ett kvalitativt besöksmål och en internationell mötesplats som ska utgöra navet för Bergmancentrets verksamhet.

Bergmancenter kommer att rymma bland annat permanenta och tillfälliga utställningar, biograf, lyssningsrum, bibliotek, kafé och butik.

I samband med ett seminarium den 20 maj på Filmhuset i Stockholm avgörs vilket arkitektkontor som får uppdraget.