Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är ett viktigt verktyg som vi använder oss av för att öka den sociala hållbarheten i våra projekt. Det är en viktig metod för att utvärdera hur en plats används av barn, förstå hur ett bebyggelseförslag påverkar barn och säkerställa att det kan möta barns behov av hälsa, lek, lärande och rörelsefrihet.

Barnkonsekvensanalys innebär att man noggrant kartlägger och analyserar hur en plats fungerar och används av barn idag, och en utvärdering av bebyggelseförslaget. Det handlar om att identifiera möjliga positiva och negativa effekter för barn och ungdomar och att ta hänsyn till barns behov, rättigheter och perspektiv. Analysen tar hänsyn till aspekter som hälsa, lek och lärande röreslsefrihet och trygghet. Vi involverar barn genom fysiska och digitala dialogverktyg och involverar de vuxna som känner barnens villkor i den specifika situationen.

Genom att genomföra en barnkonsekvensanalys kan vi fatta mer informerade beslut som främjar barns välbefinnande och utveckling.

Sydvästra Plania

Social hållbarhet

Som arkitekter och stadsplanerare vet vi att en stad är mer än bara en fysisk plats; den är framför allt en social arena där livet utspelar sig. Målet är därför att vår stadsutveckling ska bidra till platser som är trygga, inkluderande och främjar sociala möten och lika rättigheter.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.