Barkakra
2008.10.17

Barkåkra, Ängelholm

VI SKISSAR PÅ EN NY STADSDEL
Området Barkåkra i Ängelholms kommun har unika förutsättningar med sin närhet till havet, Västkustbanan med en framtida lokaltågsstation, flygplatsen, E6an och staden Ängelholm. Visionen är en modern blandstad med bostäder, arbetsplatser, service och kommunikation för flera tusen människor. Området omfattar ca 20 kvadratkilometer och täcker in ett område från Skepparkroken i norr till Skälderviken i söder, från havet i öster till E6an i väster. Vi valdes ut som ett av tre kontor efter urvalsupphandling i två steg. I vår grupp ingår arkitekter från AIX, stadsrumsanalytiker från Spacescape, trafikplanerare från Ramböll, samhällsekologer från Ekologigruppen och landskapsarkitekter från Andersson Jönsson. Illustration: AIX