Rudboda skola
2016.12.15

Att bygga med kvalitet och estetiska värden

I våras medverkade Jesper Engström i workshoppen Bygga Vackert, arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting. Att skapa god arkitektur med kvalitet och estetiska värden förutsätts kosta mer pengar. SKL ville i denna workshop undersöka om det går att bygga vackert och samtidigt bygga kostnadseffektivt.

Rudboda skola på Lidingö som vi gestaltat var ett av de goda exempel som belystes. Jesper betonade vikten av de mjuka värdena för en lyckad samarbetsprocess: ett gott ledarskap som tillvaratar allas kompetens, engagemang, kontinuerlig kommunikation och ömsesidig tillit.

– Vi arbetar med målsättningen att skapa levande rum. För att åstadkomma stimulerande lärmiljöer som inspirerar både elever och lärare krävs lyhördhet och nyfikenhet inför skolans behov. Och att verksamheten ges möjlighet att blomstra genom rumslig variation, säger Jesper.

Arbetet har nu utmynnat i en skrift som går att beställa hos SKL.

Bygg vackert