Ekebyhovskyrkan
2009.09.14

Återinvigning av Ekebyhovskyrkan

I september 2009 återinvigdes den förnyade och renoverade Ekebyhovskyrkan. Svenska Kyrkan, Ekerö Kyrkliga Samfällighet gav oss i uppdrag att i anslutning till befintlig kyrksal och förskola utforma ny entré, servering, kontors- och verksamhetslokaler, kyrktorg samt lokaler för föreningsverksamhet och möten.

Vi har projekterat om- och tillbyggnad av ca 1 000 kvm med utredningsskisser, programhandlingar, bygglovsritningar och handlingar för totalentreprenad samt bygghandlingar för den nya entrén, kyrkans vapenhus.

Foto: AIX