Platta paket blir flervåningshus

Att bygga villor i trä är ingen nyhet. Den röda stugan är närmast att betrakta som ett varumärke för det svenska landskapet. Att bygga flerbostadshus i flera våningar i trä är däremot något som blir mer och mer populärt. Att använda det traditionella byggmaterialet i modern byggnadsteknik är en klimatsmart lösning som snart kan bli aktuell inom kinesisk stadsplanering.

För oss svenskar finns det inget konstigt med att bygga hus i trä. Det inte många tänker på är att det dessutom är fördelaktigt ur klimatsynpunkt. Träden använder koldioxid från luften i samband med fotosyntesen och binder därmed klimatgasen för många år framåt. Trä är dessutom ett lätt material som kan hanteras och transporteras med lägre energiförbrukning än andra byggmaterial, exempelvis stål och betong. Samtidigt har trä hög hållfasthet och andra goda tekniska egenskaper. Miljöfördelarna hos träkonstruktioner har genererat många idéer hos det svenska företaget AIX Arkitekter. AIX arbete med den moderna träbyggnadstekniken inkluderar bland annat flerbostadshus och stora anläggningar. Miljönyttan öppnar möjligheten för att träbyggnadstekniken kan bli en viktig svensk exportvara. Bland annat har AIX den kinesiska marknaden i sikte.

Kinesiska marknaden väntar

Det finns goda skäl för att introducera modern träbyggnadsteknik till den kinesiska byggindustrin. Att bygga hus i trä skulle inte bara underlätta Kinas arbete i klimatfrågan, utan även ge möjligheter för att utveckla det kinesiska skogsbruket. För närvarande har dock Kina bygglagar som liknar de som rådde i Sverige innan 1994. Först då blev det tillåtet i Sverige att bygga flerbostadshus i trä. Farhågorna kring brandriskerna, och uppfattningen att trä skulle vara dyrare än andra material, bromsade utvecklingen. Efter det att lagändringen trädde i kraft har inställningen långsamt ändrats och trähus med upp till sex till sju våningar syns nu allt oftare i den svenska stadsbilden.

Lars Johansson, delägare i AIX Arkitekter, menar att restriktionerna kring trä som byggnadsmaterial i Kina kan diskuteras med utgångspunkt i de erfarenheter vi gjort i Sverige. ”Det är inte nödvändigtvis så att trä är det material som lättast fattar eld”, påpekar Lars. ”Allt beror på byggnadstekniken och hur man säkrar huset.” AIX har arbetat med modern träbyggnadsteknik i flera decennier och har visat att det är möjligt att rationalisera och industrialisera processerna så att kostnaderna sjunker.

I Kina används idag stål och betong till moderna byggnader, men det finns generellt en beundrande inställning till trä som byggmaterial. ”Många historiska byggnader är gjorda av trä. Nuförtiden byggs också enstaka trävillor, men det anses vara mycket exklusivt. Tanken på att kunna bygga flervåningshus i trä är fortfarande främmande. När vi berättar om möjligheterna med modern byggnadsteknik, i kombination med trä som råvara, får vi väldigt positiv respons och uppmärksamhet”, berättar Lars. Affärsidén är att erbjuda en tjänst som levererar byggfärdiga delar såsom väggar och bjälklag till kinesiska hus. Det handlar om svensk skog som blir till platta paket för leverans till Kina som där kan resultera i byggnader med upp till åtta till tio våningar.

Lars förklarar: ”Den kinesiska skogen är sedan en tid tillbaka inne i en av regeringen mycket uppmuntrad återplanteringsfas, vilket gör att råvaran för tillfället inte finns tillgänglig i Kina. Om 20-40 år kan kanske skogen vara redo att användas, och innan dess finns det möjlighet att skapa en efterfrågan inom byggindustrin. En möjlighet skulle vara att använda material från den svenska skogen, som förädlas här och skeppas till Kina.”

Lars poängterar vikten av att ha ett helhetsperspektiv och att varje del i processen genererar så lite klimatpåverkande utsläpp som möjligt. De platta paketen med byggfärdiga delar såsom väggar och bjälklag bör därför hitta rätt nivå av förädling i Sverige innan de skeppas till Kina i containrar. Genom forskning och utveckling i kombination med pilotprojekt hoppas svenska företag nu kunna vara en del i arbetet med att få till stånd en förändring i inställningen till träbyggnadstekniken i Kina, och därigenom förhoppningsvis också en lagändring.

Svensk miljöteknik populär i Kina

AIX är ett av flera exempel på att svensk-kinesiska samarbeten inom miljöteknik är på frammarsch just nu. Kina är Sveriges andra största marknad för miljöteknikexport och CENTEC, Center for Environmental Technology, är ett svenskt miljöteknikcenter inom den svenska ambassaden i Peking som kontinuerligt arbetar med att utöka detta samarbete.

Stadsbyggnad är ett område som är i speciellt fokus, då ett antal ekostäder planeras runtom i Kina, med möjlighet till svenskt samarbete. Företaget AIX förhandlar nu, tillsammans med åtta andra svenska företag under namnet Swedish Consortium of Architects & Engineers, om uppdrag i den kinesiska miljonstaden Caofeidian Eco City. Ett avtal skulle innebära en stor möjlighet att visa potentialen och möjligheterna som svensk miljöteknik inom byggbranschen innebär.

http://miljonytta.se/byggnader/platta-paket-blir-flervaningshus/

Publicerad i: miljonytta.se
Datum: Mars 2011