Norge planerar parkeringshus i trä

Den norska tidskriften Byggeindustrien har i ett nummer beskrivit Statsbyggs planer på ett parkeringshus i trä i Tromsö. Som inspiration och exempel har man använt parkeringshuset Ekorren i Skellefteå. Det norska parkeringshuset planeras för 430 bilplatser. Användningen av trä som konstruktivt material främjas av Innovasjon Norge i projektet Tre og Samferdsel. Träets miljöfördelar jämfört med konventionella material som betong och stål framhålls särskilt. Även brandfrågor och viktfördelar har en stor plats i detta pilotprojekt i Norge.

AIX arbetar aktivt för att realisera fler projekt för våra beställare, dessutom är strävan att ta fram livscykelanalyser för p-huset i Skellefteå och parkeringssystem generellt.

Artikeln som pdf

Publicerad i: Byggeindustrien nr 14, 2014
Författare: Anne-Beth Jensen
Datum: September 2014