Återinvigning av Ösmo kyrka

Ösmo kyrka med sitt medeltida måleri, fina inventarier och vackra proportioner, har rustats för framtiden. Med ett nytt system skulle kyrkan få lägre driftskostnader, bättre inomhusklimat för inventarierna, bra komfort för personal och besökare samt en vackrare helhetsmiljö.

Skriften i sin helhet

Publicerad i: Ösmo kyrka, återinvigning 9 dec 2012
Författare: Mona Lantzourakis
Datum: 2012.12.09