Det tömda arkivet

Gamla riksarkivet i Stockholm är en byggnad som på ett intressant sätt speglar en byggnads uppförande, användning och övergivenhet. Statens fastighetsverk planerar nu för dess återanvändning. Arkitekt Margareta Källström, byggnadens vårdnadshavare och historietecknare, guidar oss genom Gamla riksarkivets öde över två sekelskiften.

Artikeln i sin helhet (pdf)

Publicerad i: RUM 8/11
Författare: Margareta Källström
Datum: September 2011