Arkeologisk överbyggnad, Varnhem

2005 inleddes utgrävningar av en kulle intill Varnhems klosterkyrka. Man fann där rester av en kyrka från 900-talet som vittnar om att Västergötland kristnades redan då. Vi har ritat ett arkeologiskt skydd för ruinen för att fyndet skall kunna bevaras och visas för allmänheten. Nu har Västra Götalandsregionen bidragit med tre miljoner kronor som tillsammans med tidigare bidrag från bland annat Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Länsstyrelsen gör att projektet kan gå vidare och man siktar på en invigning under sommaren 2016.

Artikeln som pdf.

Publicerad i: Nya Lidköpings-tidningen
Författare: Christer Clausson
Datum: januari 2015