2014.12.09

ARKITEKTURENS VÄNNER PÅ BESÖK

På måndagen den 8 december hade vi besök av Arkitekturens vänner som en punkt i deras höstprogram. Ett fyrtiotal gäster fick en djupare inblick i AIX Arkitekter.

VD Gunilla Persson och Tobias Rosberg representerade kontoret. Gunilla inledde med att presentera den dagliga verksamheten. Därefter följde Tobias upp med en fördjupning om Kungliga Musikhögskolan och den långa och intressanta process som nu lett fram till att byggnaden är under uppförande för inflyttning i maj 2016.

Foto: Max Plunger