2019.03.14

Åre Wood Innovation Summit 2019

Ett arrangemang i samband med Åre Business Forum av: Åre kommun, Årehus AB, AIX Arkitekter, Sveriges Träbyggnadskansli, Trästad Sverige och Duved Framtid AB.

Mot en hållbar och innovativ framtid: landsbygden som verktyg för framtiden; hur vi tar vara på våra nationella resurser; konsekvensen av digitalisering och möjligheterna i träindustrin.

Bland talarna: 
Carmen Izquierdo, arkitekt
Can Savran, Åre kommun
Stefan Öberg, VD Tradera
Roberto Crocetti, KTH
James Taylor-Foster, ArkDes
Gun Blom-Lundgren, IBM

Välkomna!

Helen Olausson, VD Årehus AB
Lars Johansson, AIX Arkitekter

Information:  www.duvedframtid.se/woodinnovationsummit/
Anmälan senast den 15 mars till woodinnovationsummit@duvedframtid.se
Boende på Copperhill går att boka på  www.copperhill.se
eller +46 647 143 00