Olga i STDs panel om bostadsbristen
2016.07.06

AIX om bostadsbristen bland unga och nyanlända

Idag medverkade Olga Allpere Stintzing (mitten), marknadsområdesansvarig bostad, i Sveriges Teknik & Designföretags seminarium om innovativa bostadslösningar för unga och nyanlända. Olga hade sällskap av representanter för Tengbom, White och Sweco. Därpå följde ungdomspolitiker från SSU, KDU, MUF och Grön Ungdom. Det var många bra förslag om hur vi löser bostadsbristen.

Alla var eniga om att det inte finns bara en lösning, utan vi måste göra många saker. Vi behöver få fart på bostadskedjorna genom att bygga fler seniorboenden eftersom det är där befolkningen ökar mest. Vi bör rusta upp miljonprogrammet, satsa på infillprojekt i radhus- och villaområden. Vi måste bli bättre på att tänka utanför boxen och skapa innovativa bostadsformer som i vårt exempel mellan nyanlända och unga.  Flera propagerade för marknadshyror, slopat planmonopol reviderade parkeringsnormer. Majoriteten tyckte det var viktigt att bygga långsiktigt hållbart med kvalitet. Samtliga var rörande överens om att överklagandeprocessen måste förenklas för att få fast på nybyggnationen.

Se inspelningen från seminariet Innovativa bostadslösningar för unga och nyanlända här.