2016.04.22

Allt talar för trä

Magnus Silfverhielm från AIX Arkitekter, professor i design på Linnéuniversitet, höll ett uppskattat avslutande föredrag på Träkonstruktionsdagen om aspekter för träbyggnad bortom tekniken: skönhet, känsla, samvete och hållbarhet. Den självklara slutsatsen för dagen är att trä som byggnadsmaterial har framtiden för sig. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet och har klart bäst förutsättningar för ett miljövänligt och hållbart byggande. Träkonstruktionsdagen arrangerade av Svenskt Trä och samlade flera hundra intresserade för att förkovra sig inom olika tekniker av byggande i trä och limträ på Hotel Rival på Mariatorget i Stockholm. Det var också boklansering för flera handböcker i ingenjörsmässigt byggande i trä.