Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Aktuellt

Domkirken, Bergen

Vi söker byggnadsantikvarie

AIX och Byggnadsantikvarisk expertis AIX byggnadsantikvarier har mångårig och bred erfarenhet av arbete med bebyggelse ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Uppdragen spänner över alla typer av miljöer, från medeltida kyrkor till

2024.04.23
AIX på Fastighetsdagen i Uppsala

AIX på Fastighetsdagen i Uppsala

Byggkranarna står tätt i Uppsala. Här byggs fler bostäder per capita än någon annanstans i landet, tillsammans med stora kontorsplaner. Men hur möter man dagens utmaningar, och vilka är möjligheterna

2024.04.03
Skiss Kv Kylfacket

AIX för fossilfri konkurrenskraft

Nyligen lanserade Fossilfritt Sverige bygg- och anläggningssektorns uppdaterade färdplan för fossilfri konkurrenskraft. AIX har deltagit aktivt i färdplanen som beskriver de mål branschen arbetar för. I den uppdaterade färdplanen förklaras tydligare hur vi kan skala upp tempot i omställningen för att halvera utsläppen till 2030.

2024.02.26
Visionsbild mässområdet Älvsjö

Stadsutveckling med återbruk av Älvsjömässan

I Älvsjö vill Stockholms stad förverkliga en trygg, tät och livfull blandstad där bostäder är nära granne med andra aktiviteter. Konceptet har många positiva förtecken, men skulle kunna bli ännu starkare om man tog tillvara den redan etablerade multifunktionella byggnadsresurs och den starka identitet som Älvsjömässan utgör, jämfört med att riva den.

2024.02.19
AIX kontor i Uppsala

AIX Uppsala har åter öppnat efter ombyggnation

Efter en spännande ombyggnation har vårt uppsalakontor åter öppnat dörrarna. Ombyggnationen har präglats av ett fokus på återbruk och att skapa ett inspirerande och trivsamt kontor i det gamla nationalromantiska tegelhuset från 1914.

2024.01.29
Kv Kylfacket

Bygglov för Kylfacket

Sedan 2018 har vi tillsammans med Atrium Ljungberg utvecklat Kv Kylfacket i Slakthusområdet - ett transformationsprojekt där en snart 100-årig magasinsbyggnad ska omvandlas för publik verksamhet. Dessutom ska en ny kontorsbyggnad i sex våningar fogas till volymen.

2024.01.29
Torsbjörn och Karin

Klimatberäkning, krångligt eller?

Sedan 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Det finns ännu inget gränsvärde

2024.01.22
AIX kontor januari 2024

Vi bygger om: lägesrapport januari -24

Sedan i höstas pågår arbetet för fullt med att omgestalta vårt kontor på Hudiksvallsgatan. Vi själva leder ombyggnationen vilket är ett mycket spännande och utvecklande arbete. Här följer en kort statusuppdatering med vår kollega Fredrik Ekerhult.

2024.01.15

Flaskpost på slottet

– Trofégrupperna är i grunden krigssymboler och tecken på seger, även moraliskt. Hela södra fasadens mittendel, med sitt väldiga triumfbågemotiv och alla skulpturala utsmyckningar, var tänkt som en hyllning till

2023.12.13
Yvan Ikhlef

Digitalisering: AI♥️X

I en värld där digitala verktyg och AI spelar en alltmer central roll, ligger AIX i framkant när det gäller att utforska och implementera dessa teknologier i sitt arbete. Yvan

2023.11.20
Alena Zhuk

Alena Zhuk blir AIX nya CFO

Alena Zhuk har en framstående karriär inom ekonomi, och hennes engagemang och kunskap om vår bransch ger den bästa tänkbara grunden för vår fortsätta utveckling. Hennes senaste position på BSK

2023.11.20
Storkyrkan

Vinst för Storkyrkan i Årets fasad 2023

Målet med projektet har varit att restaurera och återskapa stadsarkitekten Johan Carlbergs barockfasader från kyrkans ombyggnad 1743, som otydliggjorts i de restaureringsinsatser som gjorts under 1900-talet. Projekteringen har varit ett

2023.11.16

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.