2016.10.31

AIX x 1000

För arkitektbranschen i Sverige går det bra för närvarande. Så även för oss. Vi ritar fina hus, vi möts, skrattar, ser framåt, har hopp och visioner, vi har svarta siffror i bokslutet. Naturligtvis har vi också en del problem. Men inga av dessa är av livshotande art. För många av de 6,5 miljoner människor som är på flykt från kriget i Syrien, varav hälften är barn, är det annorlunda.

Under namnet AIX x 1000 donerade vi förra året 1000 kronor per medarbetare till FN:s flyktingorgan UNHCR som gör stora insatser för flyktingar. Det blev då 90000 kronor. Tyvärr är situationen i Syrien fortfarande mycket allvarlig och därför väljer vi att upprepa detta bidrag i år med den enda skillnaden att vi nu är 100 medarbetare.

UNHCR hjälper flyktingar världen över, även vid kriser som får liten eller ingen uppmärksamhet i media. Läs mer om deras arbete här och bidra gärna ni som kan.

Läs också om Utopias behjärtansvärda insamlingsinitiativ i vilket vi medverkar.