2015.12.23

AIX vidareutvecklar Hornsbergskvarteren

Efter ett parallellt skissuppdrag åt Stockholms Stad och Borätt/Seniorgården har AIX tillsammans med FOJAB Arkitekter fått förtroendet att vidareutveckla kvarter 1 av Hornsbergskvarteren.

Tomten som ligger intill Kristinebergs IP är idag bussgarage åt SL men kommer i framtiden att ge plats för fyra nya stadskvarter. Uppdraget var att förena traditionella kvartersformer med ny framåtblickande arkitektur och ge det klassiska innerstadskvarter en modern gestalt. ”Förslagets fasader uttrycker en modern enkelhet i en klassisk enkel byggnadsform” (Stadsbyggnadskontoret).

De fyra kvarteren samlas kring ett gemensamt inre kvarterstorg som fungerar som ett komplement till de stora parkerna i området. Torget har gestaltats som en grön oas i den täta kvartersstrukturen och AIX förslag bygger vidare på den gröna idén genom ett koncept med grönskande takterrasser på byggnaderna kring torget.

”Förslagets röda tråd med ett grönt samband mellan gård, takterrass mot torget och träd på torget är intressant och utvecklingsbart för det fortsatta arbetet. Takterrassen här kan bli en kvalité och ett intressant inslag i stadsbilden” (Stadsbyggnadskontoret).

AIX kommer i det fortsatta arbetet att vidareutveckla de inre delarna av kvarteret som vetter mot torget. FOJAB kommer i huvudsak att ansvara för delarna mot Kristinebergs IP och Nordenflychtsgatan.

Vi på AIX är jätteglada för det här beskedet och ser fram emot kommande samarbete!

Nyhet_Hornsberg_1