2015.10.09

AIX vann stadsbyggnadsuppdraget om Södra värtan

Stockholms stad bjöd våren 2014 in till parallella uppdrag för stadsutveckling av Södra Värtan. Vi vann uppdraget med ett tydligt stadsbyggnadsgrepp – ett stort parkrum som sträcker sig på tvären från kajen in i stadsdelens hjärta. Sedan dess har AIX och övriga konsulter fortsatt arbetet med att utveckla förslaget.

Stadsdelen är den första pusselbiten i stadsutvecklingsområdet intill Värtapiren och Frihamnen i den sydliga delen av Norra Djurgårdsstaden. Här planeras butiker, arbetsplatser, förskolor och ca 2000 nya bostäder i närheten av Stockholms mest livaktiga hamnar, en utmanande och spännande plats.

Vårt förslag bygger vidare på den urbana stadsväven som finns i området och kopplar nya tydliga stråk och gator mot Gärdet och den omgivande bebyggelsen. Södra Hamnvägens gröna boulevard kantar området och förbinds med den nya kajpromenaden genom stora parkrummet. Vi vill skapa ett centralt rum som lever hela dygnet. Kvällssolen är en viktig aspekt då den är avgörande för uteserveringar, torghandel och parkliv. Området har hög miljöprofil och utformas till en livlig, kontrastrik stadsdel.

Läs på DN.se