2015.09.10

AIX stödjer UNHCR

I vår vision finns formuleringen: Arkitektur gör skillnad. AIX tjänster ska leda till ett bättre samhälle. Just nu behövs snabba insatser för att hjälpa dem som flyr från sina hemländer.

I linje med ett upprop från Utopia Arkitekter har vi beslutat bidra med 1000 kronor per anställd. Vårt mål är att återkommande bidra under arbetsnamnet AIX x 1000. Denna gång går våra pengar till FN:s flyktingorgan, UNHCR. Vi hoppas att många andra följer i våra och övriga bidragsgivares fotspår. Inte bara arkitektur gör skillnad, det gör även arkitekter.