2016.05.25

AIX seminarium: Vilken plats har skolan i staden?

Den 19 maj hölls det andra seminariet i en serie där vi lyfter aktuella ämnen inom vårt område, ämnen som intresserar oss, inspirerar oss och som vi vill lära oss mer om. Med seminarierna vill vi även skapa en plattform för givande samtal med gäster och uppdragsgivare.

Ämnet för dagen var ”Vilken plats har skolan i staden?” och vi är glada för att så många, precis som vi, intresserar sig för detta ämne och att det även på detta seminarium blev fullsatt i vårt café.

Skolan är en av samhällets viktigaste institutioner men i Stockholms expansiva stadsutveckling blir skolbristen alltmer uppenbar – fram till 2040 behövs 34 000 nya skolplatser. Det har alltid pågått en kamp om den urbana marken för skolor. Vilken position ska en skola ha i våra stadsmiljöer och hur förhåller det sig med skolgårdar? Hur har stadsplanerare hanterat dessa frågor tidigare, vilka lärdomar kan vi dra för dagens utmaningar? Vi sökte svar tillsammans med Håkan Forsell, professor i urban historia vid Stockholms universitet, kulturskribent och författare. Även aktuell med den populära podcasten Staden.

Tack alla ni som kom och ett särskilt stort tack till vår inspirerande och kunniga gästtalare Håkan Forsell!