2016.04.08

AIX-seminarium: Konst & Arkitektur

Den sjunde april hölls första seminariet i en serie där vi lyfter aktuella ämnen inom vårt område, ämnen som intresserar oss, inspirerar oss och som vi vill lära oss mer om. Med seminarierna vill vi även skapa en plattform för givande samtal med gäster och uppdragsgivare.

Ämnet för dagen var ”Kan vi bygga en bättre vardag med konst?” och gästtalarna Lena From från Statens konstråd och Martin Wickström från Kiwi, konstnär och konstkonsult, delade med sig av sina erfarenheter av lyckade samarbeten. Våra medarbetare Katja Hillström (Kommersiella lokaler) och Olga Allpere Stintzing (Bostäder) inledde seminariet respektive höll i frågestunden.

I en tid av akut bostadsbrist, migration och urban växtvärk är det kanske lätt att prioritera bort konsten. Konsten som ju ofta ses som guldkanten i tillvaron, det där lilla extra – hur främja den när det finns så många andra viktiga saker att hantera? Vi anser dock att konsten har en extra viktig roll att spela i just perioder av stor omvandling av våra livsmiljöer och kan ge många svar på frågor om till exempel social hållbarhet.

En av slutsatserna var att det finns stora fördelar med att arkitekt och konstnär samarbetar redan i tidiga skeden. På så vis kan konsten bli en del av arkitekturen och de båda kan berika varandra. Ofta kan detta vara svårt att få till stånd eftersom budget sällan avsätts för konsten från början. Då kan det underlätta att använda sig av ”konstbyråkraterna” på konstrådet som hjälper till i processen och skapar de rätta relationerna för just det projektet.

En annan slutsats var att konsten kan användas som arbetsmetod för att hitta nya lösningar i låsta lägen. Som i exemplet Slussen där det fanns, och kanske fortfarande finns, stora konflikter och meningsskiljaktigheter. Genom projektet Open Space lyckades Statens konstråd få stridande parter att prata med varandra och komma fram till konstruktiva lösningar.

Seminariet lockade 110 gäster som minglade, lyssnade på föreläsningen och knöt nya kontakter. Efter seminariet var det många som passade på att ta en vernissagerunda i vårt galleritäta kvarter. Vi vill rikta ett stort TACK till alla som kom och speciellt våra vältaliga, kunniga och trevliga gästföreläsare.