Kry, Gallerian
2020.09.14

AIX ritar framtidens vårdcentraler

Nyligen invigdes Kry:s vårdcentral i Gallerian, en vårdlokal mitt i stadens kommersiella hjärta med unik öppenhet ut mot den omgivande handelsmiljön. Vi har utarbetat ett koncept för företagets nya verksamhetsområde med fysiska vårdcentraler.

– Jag har arbetat mycket med byggnader för vård & omsorg och det som gör den här kunden lite extra spännande att arbeta med är hur kopplingen till den digitala miljön är i fokus, allt från app till fysisk lokal ska hänga ihop, säger Johan Janssen som är arkitekt och kundansvarig.

Kry är sedan tidigare känd som den främsta representanten för nätbaserad vård och företaget har nu börjat utveckla sin verksamhet med fysiska vårdcentraler. Vårt uppdrag har bestått av två delar, dels att utarbeta själva konceptet för de nya vårdcentralerna och dels att implementera utformningen i de första nya mottagningarna, varav de två första nu är invigda.

– Anledningen till att vi valt att utveckla det här konceptet tillsammans med AIX är på grund av deras lyhördhet inför våra lite annorlunda lokalbehov och arbetssätt tillsammans med deras vårdmiljöerfarenhet, säger Kim Törnqvist, konceptansvarig hos Kry.

Huvudsyftet med det utarbetade konceptet är att säkerställa att utformningen av de nya vårdcentralerna får en enhetlig utformning och en igenkännbar identitet. Konceptet ingår som en tydlig del i den helhet som utgörs av Krys olika vårdalternativ: från vårdappen till olika typer av mottagningar. Viktiga moment har varit att skapa igenkänning där lokalutformningen utgör en förlängning av det grafiska uttryck som patienterna känner från den digitala miljön. Vårdcentralen i Gallerian har 10 mottagningsrum och är den första som tillämpar det nya gestaltningskonceptet fullt ut.