Shanghai
2010.05.28

AIX på världsutställningen i Shanghai

Wood Architecture – Beautifying Cities, Harmonizing Life

Vår medarbetare Magnus Silfverhielm föreläser den 4 juni om träbyggnadskonst på Svenska Trädagen på Expo 2010 i Shanghai. Hållbar utveckling är huvudtemat för det svenska deltagandet och syftet är att föra fram och diskutera information om storskaligt byggande med trä och ett uthålligt skogsbruk.

Världsutställningen med temat “Better City, Better Life” handlar om strävan efter bättre livsvillkor i städer och pågår 1 maj till 31 oktober. Deltagare från 200 länder samt 70 miljoner besökare väntas komma till utställningen.

Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai