2011.11.04

AIX på Nanjing Expo, Kina

I november deltar AIX medarbetare Lars Johansson på Nanjing Expo i Shanghai, Kina.

På uppdrag av European Wood, den europeiska skogs- och träindustrins samarbetsorganisation, har AIX sammanställt en rapport kring möjligheterna för modernt och industrialiserat träbyggande i Kina. Den senaste kinesiska femårsplanen nämner återplanteringen av skog som ett prioriterat område. Från centralt håll i Kina framhåller man skogsbrukets möjligheter att från atmosfären ta upp koldioxid.

Läs mer