2016.08.30

AIX på juryuppdrag

Varje år utses Årets Byggnad och Årets Renovering i Södertälje kommun. Tävlingen anordnas av Södertälje kommun tillsammans med Södertälje Byggmästareförening och Länstidningen.

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god modern arkitektur och hållbart byggande samt uppmuntra till varsam renovering av äldre bebyggelse i Södertälje.

AIX medarbetare tillika byggnadsantikvarie Beata Nordenmark har fått det hedersamma uppdraget att ingå i juryn för de båda utmärkelserna.

Juryns uppgift är att ta fram tre förslag för utmärkelserna årets byggnadsverk och årets renovering. Deras arbete kommer sedan att vara underlag för omröstning i de båda kategorierna, där Södertäljeborna tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och Byggmästareföreningen i Södertälje röstar fram en vinnare. Utdelningen av utmärkelserna kommer att ske på Södertäljegalan i november.

Beata var antikvarisk sakkunnig under restaureringen av Fastigheten Uranus, ett arbete som tilldelades utmärkelsen Årets Renovering 2014, se bilder till höger. Fotograf AIX Arkitekter.