2015.12.11

AIX på Island

I anslutning till Nordiska rådets ministermöte på Island samlade Sveriges ambassad i Reykjavik och Ikea islänningar till ett seminarium om modern träbyggnadsteknik. Mötet öppnades av Sveriges ambassadör Bosse Hedberg och chefen för Ikea, Thorarinn Aevarsson.

Islands bostadsminister lyssnade tillsammans med arkitekter, stadsplanerare och representanter för byggindustrin till föredragningar från bland annat AIX. Utöver de från Sverige kallade, Lars Johansson från AIX, Ewa Magnusson från BoKlok och Anders Josephsson från Sveriges Träbyggnadskansli framträdde Islands Bostadsminister och ordföranden för det Isländska Arkitektförbundet samt Björn Karlsson, som med utgångspunkt från en byggnadsforskarkarriär i Sverige numera är chef för det Isländska Boverket. Vår presentation var fokuserad kring den roll ett ökat globalt träbyggande kan spela för att hantera koldioxidutsläpp och därmed hejda pågående klimatförändringar. Med referenser från AIX arbete i samband med UN Habitats konferens i Medellin Colombia och vårt engagemang i framtida kinesiskt träbyggnader illustrerade Lars Johansson betydelsen av rätt beslut kring byggnadsmaterial och resursanvändning i de närmaste årens globala urbanisering. Under de närmaste fyrtio åren kommer världen att bygga lika mycket som vi har gjort de senaste fyratusen åren.