2014.04.02

AIX på Exportdagen

I samband med Trä- och möbelföretagens, TMF, årsstämma, föreläste Klas Eriksson på Exportdagen i Skövde.

Efter studiebesök på Nobia (Marbodalkök) i Tidaholm under förmiddagen pratade Klas om kontorets engagemang i träbyggnadsstrategier för exportmarknaden. Tillsammans med Jonas Karlsson från Business Sweden och Per-Erik Eriksson, Smart Housing Småland inspirerades åhörarna från medlemsföretagen att försöka nå de nya marknader som dagens globala samhälle erbjuder.

”Det finns helt andra typer av marknader i utlandet. I Kina planerar man exempelvis för 100 nya miljonstäder för att möta bostadsbrist och en ökande levnadsstandard” säger Klas.

”Det krävs mod, men det finns mycket att vinna” menade Anders Rosenkilde, teknisk chef på TMF och moderator för dagen.

Foto/Illustration: Mediaspjuth resp. AIX Arkitekter