2013.09.17

AIX på Ekobyggmässan

Som ett led i vårt miljöarbete deltog vi i år på Ekobyggmässan i samband med Sweden Green Building Conference 11-12 september.

Vi fick tillfälle att diskutera miljöfrågor och presentera det hållbarhetsarbete som sker på kontoret. Bemötandet vi fick i vår monter var genomgående positivt och resulterade i att nya kontakter knöts. Ekobyggmässan visade sig vara ett efterfrågat forum för vår bransch.