2016.03.31

AIX på Arkipelago 2016

Igår den 30 mars medverkade vi på Arkipelago – KTHs mötesplats för arkitekturstudenter, företag och organisationer kopplade till yrket. Mässan hålls nu för sjätte året i rad och detta är första året i de nya lokalerna på KTH Campus.

I vår monter gavs studenterna möjlighet att bilda sig en uppfattning om AIX med utgångspunkt i Kabelverket, ett av våra stadsplanerings- och bostadsprojekt i Älvsjö. Många kom förbi och tittade på modellen och pratade med våra representanter på plats; Christine, Marcus och Lasse.

Överlag en lyckad mässa med en massa trevliga studenter, givande möten och nya kontakter!