2015.11.10

AIX om framtidens skolor

Vi kommer den närmaste tiden att medverka vid två skolmiljökonferenser i Stockholm. Där kommer vi att berätta om två av våra skolor som färdigställts under förra året.

Den 11-12 november går ”Framtidens skol- och förskolemiljö 2015” av stapeln om strategisk planering och långsiktigt hållbara miljöer för skola och förskola. Där berättar vi tillsammans med Lidingös utbildningsförvaltning om Rudboda skola. Vi beskriver hur kommunens funktionsprogram realiserats till en pedagogisk och modern skolbyggnad.

Den 24-25 november deltar vi på danska Nohr-Cons konferens om framtidens skolbyggnader som de förlagt till Stockholm. Där ägnas konferensens första dag åt ett antal studiebesök och där kommer vi att visa våra fina projekt Rudboda skola på Lidingö och Lugnets skola i Hammarby sjöstad.

Foto: AIX arkitekter