2016.11.24

Södra Värtan nominerat till planpriset

På Arkitekturgalan delas varje höst Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpriser ut av Sveriges Arkitekter. Bland dem finns Planpriset som delas ut till kommuner för bästa planarbete. Vi är mycket stolta och glada över att Stockholm och Södra Värtan blivit nominerade.

Sedan AIX vann det parallella uppdraget om stadsplanen för Södra Värtahamnen 2014 är vi engagerade som konsulter åt Stadsbyggnadskontoret. Området ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer 5 000 personer bo och lika många arbeta i en levande och variationsrik stadsmiljö 2030.

Området ligger mitt i det strategiska stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden som har målet att bli världens första klimatpositiva stadsdel. Miljöprogrammet för Södra Värtan bygger vidare på erfarenheter från tidigare etapper och fokuserar på passiv- och plushus, solenergi, energieffektiva transporter och slutna kretslopp för vatten, avfall och energi. Detaljplanen för området utvecklas i två etapper utifrån en förstudie av stadsbyggnadsstrategin som anger slutna kvarter, mycket växtlighet och ett gatu- och parkstråk som kopplar området till innerstaden. Planstrukturen utvecklas nu i samverkan med de byggherrar som fått markanvisningar utifrån vad de bidrar med för att förverkliga miljö- och stadsbyggnadsmålen.

Utöver Stockholm har Göteborg, Karlshamn, Linköping och Uppsala chans att vinna priset. Sveriges Arkitekter skriver på sin hemsida att juryn har sett stor kreativitet för att möta kraven på fler bostäder och samtidigt få fram trivsamma livsmiljöer som är mer än bostadsområden.

– Av de fem projekt vi har nominerat är fyra nya stadsdelar, större områden med mycket variation, byggherrar av olika storlekar, medborgardialog och ett integrerat plan- och markanvisningsarbete. En av de nominerade är en bevarandeplan som visar på hur kommunen, istället för att ondgöra sig över sina riksintressen, har sett möjligheter, säger Bengt Andrén, juryns ordförande.