2011.12.08

AIX medarbetare invald i Konstakademien

Margareta Källström har blivit invald som arkitektledamot i Konstakademien. Hon har en lång och gedigen erfarenhet som arkitekt och specialist inom restaureringskonsten.

Konstakademiens målsättning är att i Sverige främja utvecklingen av målar-, bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter. I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Man kan sammanfatta Konstakademiens roll som en fri och oberoende verksamhet, där konstnärer och arkitekter i obruten kontinuitet sedan 1730-talet verkar för att konsten och arkitekturen skall få den roll och det stöd som behövs för att dessa områden ska leva och berika det svenska samhället.