Miljonytt
2011.04.13

AIX i Miljönytt

För oss svenskar är det naturligt att bygga hus i trä. Att bygga villor i trä är för oss ingen nyhet. Den röda stugan är närmast att betrakta som ett varumärke för det svenska landskapet.

Att bygga flerbostadshus i flera våningar i trä är något som blir mer och mer populärt. Att använda det traditionella byggmaterialet i modern byggnadsteknik är en klimatsmart lösning där träd använder koldioxid från luften i samband med fotosyntesen och binder klimatgas för många år framåt. Denna kunskap kan snart bli verklighet i kinesisk stadsplanering.

Den 7 april föreläste AIX genom Lars Johansson på Näringslivets Hus seminarium Miljönytta i Stockholm.

Artikel publicerad i Miljönytta

Framöver föreläser AIX och Lars Johansson om trä och miljönytta den 5 maj på Skogsindustriernas marknadschefsmöte i Stockholm
samt den 25 maj på European Woods möte i Wien.