2016.11.24

AIX formger landmärke i Södra Värtan

I internationell konkurrens valdes AIX tillsammans med vår samarbetspartner DPS ut av Bonnier Fastigheter att fortsätta vidareutveckla kontorsfastigheten Pirhuset i Södra Värtan. Bonnier Fastigheters vision är att skapa ett levande stadsrum och företagskvarter med internationell attraktionskraft som återspeglar områdets arv och kultur.

Södra Värtan är den senaste detaljplanen i Stockholms stora utbyggnadsområde Norra Djurgårdsstaden. Målet är att omvandla industrihamnen till en urban och hållbar stadsdel med blandade funktioner. Bevarad färje- och kryssningsverksamhet, 1 600 bostäder och 6 000 nya arbetsplatser.

Fastigheten, med sina nära 50 000 kvm BTA, ligger ute på kajen i nordost. Den högsta byggnaden markerar stadens avslut och kajens historiska hörn, medan en lägre, mer utsträckt volym ligger på utfylld mark, utanför nuvarande strandlinje. Höghuset med sina 25 våningar förstärker områdets redan varierande skalor och accentuerar platsens dignitet.

– Vi är väldigt glada att få möjlighet att utveckla detta landmärke och skapa fantastiska och varierade arbetsmiljöer. Platsen för Pirhuset, där staden möter vattnet, är unik och att Bonnier Fastigheter med sina höga ambitioner väljer att etablera sig här ger stadsdelen extra kraft och liv, säger Jesper Engström, ansvarig arkitekt och partner på AIX.

Byggnadsvolymerna formar en välkomnande gest för de många besökare som angör Stockholm från vattnet. De två byggnaderna förbinds ovanför kajplanet av tre kontorsvåningar. I gatuplanet möts stadens och byggnadens funktioner i en lobby i två plan. Byggnaderna möter staden i olika skalor som svar på olika situationer. Mot söder t ex trappar byggnaden av i terrasser som är tänkt att tillgängliggöras för allmänheten genom en restaurang med uteservering på plan 6.

– AIX arbetar även med stadsplaneringen för den nya stadsdelen Södra Värtan som har ambitionen att bli världens första klimatpositiva stadsdel. Detta ska givetvis avspegla sig i byggnaden som också har en hög målsättning för hållbarhet med bland annat låg energiförbrukning, solceller och gröna tak med naturliga hamnbiotoper, säger Helena Ekelund, handläggande arkitekt och miljösamordnare på AIX.