Rosersberg
2008.09.03

Rosersbergs slott, Slottsarkitekt

Rosersbergs slott ligger i Sigtuna kommun, någon mil sydväst om Arlanda flygplats. På 1630-talet uppfördes själva slottsbyggnaden av Gabriel Bengtsson Oxenstierna. På slutet av 1600-talet anlitades Nicodemus Tessin d.y. som arkitekt av sonen Bengt Oxienstierna. 1762 blev slottet kungligt genom ett byte och kom att disponeras av Hertig Karl. Han genomförde en modernisering framför allt av interiörerna med Jean Eric Rehn som arkitekt. I början av 1800-talet tog Gustav Sillén över som slottsarkitekt. 1860 upphörde slottet att vara ett kungligt bebott slott och uppläts till Infanteriets skjutskola. Fram till 2006 disponerade Räddningsverket lokaler i slottet och slottsflyglarna. Rosersberg ägs idag av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. Uppdraget som slottsarkitekt är ett förordnande på sex år. Hos oss på AIX arbetar flera slottsarkitekter bland annat för Drottningholms slott, Karlbergs slott och nu även Rosersbergs slott.

Foto: AIX