Stockholmsrummet på Kulturhuset
2016.11.18

Så bygger vi för framtiden

På LM Ericssons gamla industriområde växer nya stadsdelen Älvsjöstaden fram. Vi har tagit fram ett förslag till hur ett stort bostadsområde kan utformas med många bostäder i långsiktigt välfungerande miljöer. Arkitekt Jesper Engström berättade hur vi har arbetat med stort fokus på kvalitet och hållbarhet under rubriken Älvsjöstaden – så bygger vi för framtiden. Familjebostäder stod för arrangemanget i Stockholmsrummet på Kulturhuset 10/11 inom ramarna för Stadsbyggnadskontorets seminarieserie Prata med staden.