Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Hedersmedlem i SA: Margareta Källström

Margareta Källström blir hedersmedlem i Sveriges Arkitekter på Arkitekturgalan i Malmö 2024. Foto: Julia Lindemalm

Under Arkitekturgalan 2024 blev AIX före detta medarbetare och delägare Margareta Källström utsedd till hedersmedlem i Sveriges Arkitekter. Ett fint erkännande för hennes långa och trogna tjänst i restaureringsarkitekturens konst.

Så här säger Margareta om hedersutnämningen: “Jag blev verkligen hedrad och undrade samtidigt varför? Under hela mitt yrkesliv har jag samarbetat med kollegor, andra yrkesgrupper och beställare där alla bidragit och utvecklat de projekt som blivit genomförda. Inget projekt är enbart mitt. Den huvudsakliga inriktningen har varit att ta vara på det befintliga och utveckla det. Med början redan på KTH och en djup svacka i byggmarknaden. Precis som nu.”

Margareta fortsätter: “Vi startade eget, ARKSAM, och sökte små uppdrag och mer kunskap. En slags gesällvandring hos läromästare –  Jan Gezelius och AOS, Ahlgren, Olsson, Silow. Efter det åter till ARKSAM. Där vi haft inriktningen restaurering, ombyggnad, återanvändning, utveckling som en stor del av våra uppdrag. Utvecklingen ledde till att vi växte och samarbetade med andra kontor med andra kunskaper. Det ledde i sin tur till att vi utvecklades till AIX Arkitekter med en stor bredd av kunskaper.”

Sveriges Arkitekters styrelse skriver i sin motivering:

“Det våras för restaureringsarkitekten, nu när bevarande är lika med klimatsmart. Men vår hedersmedlem har aldrig brytt sig om årstidsväxlingar. I sina många uppdrag har Margareta Källström koncentrerat sig på ombyggnader och restaureringar.

Vid examen 1971 var miljonprogrammet nästan färdigbyggt och arkitektjobben få. Länsantikvariereformen hade dock införts och med den kom inventeringsuppdrag åt flera unga arkitekter. Sju av dem, inklusive vår hedersmedlem, grundade Arksam och inriktade sig på restaurering. Där och på AIX hade hon huvuddelen av sin karriär och var delägare. Ett betydelsefullt mellanspel i slutet av 1970-talet var på AOS arkitekter, med gamla riksdagshuset. Mycket av detaljarbetet är hennes verk.

Med sin djupa kunskap i arkitekturhistorien har Margareta Källström kunnat ta fram nya och överraskande lösningar, förankrade i platsen och dess historia. Ombyggnaden av Riksarkivet blev banbrytande, där hon i Ruskins anda inte målade bort charmen utan behöll skavankerna. Den stod klar 2011, samma år som hon utsågs till ledamot i Konstakademien. Andra exempel är förbindelsegången på Waldemarsudde, en masterplan för området runt Klaraterminalen och uppdraget att placera Musikhögskolan rätt i sitt komplicerade läge längs Valhallavägen.

Kanske är titeln restaureringsarkitekt alltför begränsande? Margareta Källström har snarare axlat den klassiska arkitektrollen där hon bemästrar hela bredden, från detalj till tomt. I gränslandet mellan gammalt och nytt.”

Vi på AIX är såklart mycket stolta över att Margareta fått hedersmedlemskap och vill passa på att lyfta några av hennes fina projekt.

Ett urval av Margaretas projekt

Bild 1: KMH. Bild 2: Riksdagshuset Västra Huvudentré ombyggd för tillgänglighet. Bild 3: Centralhallen med rulltrappor, trappor och stråk för bättre orientering. Bild 4: Gamla Riksarkivet, efter renovering. Bild 5: Waldemarsudde, förbindelsegång (vunnen tävling).

Relaterade projekt

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.