Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
2024.04.23

Vi söker byggnadsantikvarie

Domkirken, Bergen

Just nu söker vi en erfaren byggnadsantikvarie/bebyggelseantikvarie till vårt trevliga och kompetenta forum för Kulturmiljö & Restaurering för en visstidsanställning från den 1 augusti 2024 till den 31 mars 2025, med möjlighet till förlängning.

AIX och Byggnadsantikvarisk expertis

AIX byggnadsantikvarier har mångårig och bred erfarenhet av arbete med bebyggelse ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Uppdragen spänner över alla typer av miljöer, från medeltida kyrkor till modernismens bruksbyggnader och stora, komplexa bebyggelseområden. Antikvarisk medverkan, förundersökning, kulturmiljöanalys, konsekvensbeskrivning och medverkan i detaljplaneprocesser är vanliga uppdrag.

För oss handlar det om att lyfta fram kulturvärden och förvalta dem i förändringsprocessen. Vi bygger vårt arbete på en kombination av gedigen kunskap om kulturarvet och den lagstiftning som skyddar den. Vi utgår alltid från byggnadens eller miljöns förutsättningar, det vill säga dess historia, karaktär och kulturhistoriska värden. Utifrån dessa kan vi formulera riktlinjer om hur byggnaders eller miljöers värden bäst kan förvaltas i olika förändringsprocesser, och lyfta projekt till högre kvalitet.

Det är viktigt att du är flexibel och intresserad av olika typer av arbetsuppgifter och att du är:

  • Utbildad byggnadsantikvarie eller motsvarande
  • Är certifierad sakkunnig KUL 2, nivå K
  • Prestigelös – du hanterar väl de förutsättningar som finns i olika uppdrag och förvaltar relationen till uppdragsgivare och övriga medverkande på ett professionellt sätt.
  • Utåtriktad och ser positivt på att samarbeta med kollegor i gemensamma projekt

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:

  • Ansvara och leda egna projekt och även samarbeta med kollegor i uppdrag av skiftande karaktär.
  • Vara antikvariskt sakkunnig eller medverkande enligt PBL och KML för byggnader och miljöer, utföra förundersökningar, konsekvensanalyser, kulturmiljöprogram med mera.
  • Leda och genomföra inventeringar, analyser och vård- och underhållsplaner för bebyggelsemiljöer.
  • Vi söker dig som har god erfarenhet av att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är van vid att hålla tidsramar och ta beslut kring budget.

Det är meriterande om du:

  • Har väletablerade kundrelationer och ett brett kontaktnät.
  • Har studerat restaureringskonst vid KKH.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.