Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Tidskapseln på Stockholms slott

Tillbaka till framtiden: nytt meddelande till flaskposten på Slottet

Skulpturerna på Stockholms slotts södra sida har smyckat fasaden i nära 300 år. Under restaureringsarbetet återfanns i en av dem en tidskapsel i form av en flaskpost från 1890-talet. I flaskposten fanns även en hälsning från den senaste restaureringen för 30 år sedan. Nu lägger vi tillbaka en ny hälsning för någon att finna i framtiden.

Anders Scherman från AIX som är ansvarig restaureringsarkitekt för Stockholms slotts fasader är den som fått äran att skriva det nya meddelandet till tidskapseln. Brevet ska sedan placeras tillsammans med de två tidigare meddelandena innan allt läggs tillbaka i den västligaste av metallskulpturerna efter den grundliga restaureringen.

– Det känns mycket hedrande att på så sätt få möjlighet att lämna stafetten vidare till framtiden med en hälsning från oss som är verksamma just idag, säger Anders Scherman.

Här är vårt budskap till framtiden:

Nytt meddelande till tidskapseln på Slottet

Stockholm i april 2024

En dag i oktober år 2023 samlades vi i projektgruppen för restaureringen av Stockholms slotts fasader på projektkontoret. Vi skulle öppna den flaskpost som hittas i en av trofégrupperna på södra fasaden. Efter lite möda fick vi ut flaskans innehåll och däri låg två brev från olika tidsåldrar. Det första daterat i augusti 1898, det andra år 1990.

Båda breven var skrivna av personer som vid olika tidpunkter medverkat i att åtgärda de metallskulpturer som utgör de s.k. Trofégrupperna. Inspirerade av dessa historiska budskap vill vi nu från vår tid lämna en hälsning till er som i en framtid kanske kommer att återfinna vårt bidrag till den fortgående stafett som det innebär att vårda och underhålla Slottet. Under den nu pågående nionde av planerade cirka tjugo etapper är vår uppgift att restaurera Södra längans mittrisalit där också de sex trofégrupperna av metall ingår.

Färdigställandet av denna etapp närmar sig nu och planen är att den ska kunna avslutas under hösten 2024. Samtidigt har då etapp 10 påbörjats för att sen fortgå till slutet av år 2026. Vi är många som under lång tid varit knutna till projektet och vi kommer efter hand att behöva lämna över vårt arbete till nya krafter. Vår förhoppning och starka tro är då att de kunskaper, erfarenheter och förhållningssätt som vi gemensamt har tillägnat oss och byggt upp, kan förmedlas vidare och tillsammans med den goda och positiva stämning som råder, bidra till ett fortsatt framgångsrikt arbete. Under de år som vi levt med detta projekt har världen omkring oss präglats av en delvis turbulent och omvälvande tid. Samtidigt har vi själva varit ganska förskonade från den allvarliga och brutala verklighet som drabbat delar av vår omvärld. Vi kan idag inte annat än hysa våra förhoppningar om att de goda och förnuftiga krafter som ändå finns kan samla sig för att gemensamt komma till en positiv lösning av de stora utmaningar vi står inför.

Med detta vill vi lämna vår lilla hälsning till den framtid som vi hoppas ska hitta vårt budskap och reflektion.

För projektgruppen Stockholms slotts fasadrestaurering

Anders Scherman

Restaureringsarkitekt 2015–2024

Projektgrupp

En dag i oktober år 2023 samlades projektgruppen för restaureringen av Stockholms slotts fasader för att öppna den flaskpost som hittas i en av trofégrupperna på södra fasaden.

På bilden, från vänster till höger: Anne Teresiak (Handläggande arkitekt), Erik Kampmann, (Slottsfogde), Peter Schützer (Metallrestaurator), Anders Ekstrøm (Skulpturkonservator), Leif Larsson (Metallrestaurator), Magnus Roos (Projektledare), Maria Chung Roslund (Platschef), Emma Modén (Projektadministratör), Anders Scherman (Restaureringsarkitekt), Ola Nyberg (Arbetsledare).

Signering av meddelandet till tidskapseln på Slottet

Personerna i projektgruppen signerade det foto som lades i den nya flaskposten tillsammans med brevet.

Flaskpost till tidskapsel

De två flaskor som nu läggs tillbaka i tidskapseln i den västligaste av metallskulpturerna på Stockholms slotts södra fasad. I den nya flaskan, till vänster, finns det nya brevet, ett foto på projektgruppen, signaturer samt en kopia av det äldsta meddelandet från 1890-talet.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.