Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

AIX för fossilfri konkurrenskraft

Skiss Kv Kylfacket

Nyligen lanserade Fossilfritt Sverige bygg- och anläggningssektorns uppdaterade färdplan för fossilfri konkurrenskraft. AIX har deltagit aktivt i färdplanen som beskriver de mål branschen arbetar för. I den uppdaterade färdplanen förklaras tydligare hur vi kan skala upp tempot i omställningen för att halvera utsläppen till 2030.

Klimatomställningen innebär att samtliga aktörer behöver ta ansvar, agera och samverka. Vi är alla överens om att byggskedet och användningsskedet behöver bli klimatneutrala till 2045. Nu ska vi gå från ord till handling i klimatomställningen och med färdplanen som gemensam drivkraft skapas förutsättningar för en marknad som värderar klimatsmarta lösningar, innovationer och därmed en hållbar samhällsutveckling.

– Vi vet alla vart vi ska, men vi behöver alla agera i rätt riktning!

Karin Löfgren, hållbarhetsansvarig

AIX hållbarhetsstrategi ligger till grund för alla projekt vi arbetar med. Detta betyder att vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan i samarbete med våra beställare. AIX har alltid arbetat med ombyggnad och restaurering och då behandlat frågor om beständighet, transformation och optimering, naturliga material och ett varsamt omhändertagande av det redan byggda. Dessa tankar och värderingar finns nedärvda i vår företagskultur och är en grund för vårt hållbarhetsarbete även i helt nybyggda projekt.

LÄS MER OM RESURSHUSHÅLLNING >

AIX anser att företagets viktigaste klimatutmaningar är att arbeta för byggsektorns minskning av koldioxidutsläpp för att nå de nivåer som krävs för klimatet, att gestalta byggnader som i sina material och sin planering inte minskar vår biologiska mångfald, att i projekt och planering verka för minskade klyftor i samhället och för ökad social hållbarhet och integration.

Ur färdplanen:

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Den här färdplanen avser bygg­ och anläggningssektorns omställning.

Mycket har hänt sedan den första färdplanen för ett konkurrenskraftigt samhällsbyggande utan klimatpåverkan lanserades 2018. Allt fler företag runt om i landet ser nu att klimatomställningen är en nyckelfaktor för framtida lönsamhet och stärkt tillväxt. Idag kan vi halvera utsläppen med befintlig teknik och befintliga byggmaterial, men för att det klimatneutrala byggandet ska växla upp och ske i stor skala behövs mer innovation och teknikskiften. Tillsammans behöver vi bli mer resurseffektiva, utveckla nya affärsmodeller och fördjupa vår samverkan över hela värdekedjan.

För att nå målet om nettonollutsläpp till 2045 måste utsläppen minska kraftigt. Det ska ske samtidigt som samhällets behov av att bygga om och bygga nytt är stora.

Färdplanens mål

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är:

2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend

2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser

2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser

2045: Nettonollutsläpp av växthusgaser

Kontaktperson

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.