Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Nya kontor och lokaler för publik verksamhet i Slakthusområdet

Bygglov för Kylfacket

Kv Kylfacket

Sedan 2018 har vi tillsammans med Atrium Ljungberg utvecklat Kv Kylfacket i Slakthusområdet – ett transformationsprojekt där en snart 100-årig magasinsbyggnad ska omvandlas för publik verksamhet. Dessutom ska en ny kontorsbyggnad i sex våningar fogas till volymen.

Kv Kylfacket tjänade som lager för livsmedel och är utvalt att bevaras som representant för 1930-talet. Byggnadens läge vid den nya stadsdelsparken med en ny T-baneuppgång gör att den får en ny, framträdande plats i stadsbilden.

– Vi är väldigt glada över att bygglovet nu gått igenom, det är ett viktigt steg som ger oss möjlighet att ta detta utmanande och roliga projekt mot förverkligande, säger Mikael Uppling, som tillsammans med Johan Janssen delar arkitektansvaret i projektet.

Stora delar av magasinsbyggnaden bevaras av kulturhistoriska skäl. De breda gavlarna öppnas upp för entréer och dagsljus genom stora glaspartier i byggnadens fulla bredd. Den största förändringen är en ny kontorsbyggnad i sex våningar som placeras längs med ena långsidan. De två nedre våningarna sammanbyggs med magasinets två nedre plan. Magasinets nedre plan kommer att vara öppet tillgängligt och innehålla utåtriktad verksamhet som café och restaurang, handel, med mer.

Kv Kylfacket
Illustration: TMRW

Hållbarhet

Projektidén med återanvändning av byggnadsvolym för ny användning fokuserar på hållbarhet, varsamhet och cirkularitet. Vi arbetar med höga miljömål genom certifiering enligt BREAM Excellent. Projektet är ett fint exempel på hur vi arbetar med ResursHUShållning. Flera av stegen i trappan finns med, bland annat återbruk och transformation.

KONTAKTPERSONER

Johan Janssen

Johan Janssen

Arkitekt SAR/MSA
Marknadskoordinator – Offentliga & Kommersiella byggnader och Inredning

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.